Tăng cường phát huy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách

PhuthoPortal - Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đang được Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Phú Thọ chuyển đến người nghèo và các đối tượng chính sách tạo động lực quan trọng để họ vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Thanh Sơn giải ngân vốn vay ưu đãi cho người dân xã Thắng Sơn

Câu chuyện thoát nghèo gia đình anh Hoàng Cao Quý ở khu Đá Đen, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn là một ví dụ về sử dụng vốn chính sách thoát nghèo hiệu quả. Cách đây 5 năm, gia đình anh được vay 45 triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ cận nghèo. Có vốn, gia đình anh đầu tư nuôi bò sinh sản và trồng bưởi. Năm 2019, gia đình anh đã thoát hộ cận nghèo.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn cho biết: Tín dụng chính

Năm 2020, vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH tỉnh giúp hơn 33.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ diện chính sách vay vốn; tạo việc làm cho gần 1.500 lao động; giúp 1.300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo hơn 29.000 công trình nước sạch vệ sinh; xây dựng 699 nhà ở cho hộ nghèo.

sách đã tác động lớn đến công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Từ nguồn vốn tín dụng,  đa số hộ nghèo, đối tượng chính sách đã chuyển biến về ý thức, sử dụng đồng vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh rất hiệu quả và có ý thức cao về vay và trả. Nhiều hộ nghèo đã cải thiện cuộc sống và thoát nghèo bền vững; nhiều hộ vươn lên và trở thành tấm gương cho các hộ khác học tập, tạo sự lan tỏa trong giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2020 còn 9,46%, giảm 22,34% so với năm 2016; hộ cận nghèo còn 19,13%, giảm 2,1% so với năm 2016.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH huyện Thanh Sơn cho biết: Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các hộ vay vốn đa số tập trung đầu tư vào phát triển trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong năm 2020, tổng doanh số cho vay của huyện Thanh Sơn đạt gần 120 tỷ đồng, với hơn 3.300 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, gia đình anh Hoàng Cao Quý ở khu Đá Đen, xã Thắng Sơn đã thoát hộ cận nghèo

Là một trong những địa phương có nguồn vốn tín dụng chính sách hoạt động hiệu quả, huyện Thanh Ba đã và đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị đạt gần 380 tỷ đồng, tổng dư nợ của 13 chương trình gần 340 tỷ đồng với trên 9.900 khách hàng còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn giảm, không phát sinh nợ quá hạn mới.

Ông Dương Anh Tuấn - Giám đốc NHCS huyện khẳng định: Thời gian tới, chúng tôi sẽ ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có thiệt hại về dịch bệnh, thiên tai… tiếp cận vốn gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các dịch vụ được cung cấp. Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đang triển khai thực hiện 16 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ các chương trình cho vay trên địa bàn trên 4.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng 5,71%; số khách hàng còn dư nợ trên 115.000 người, bình quân dư nợ đạt 38,37 triệu đồng/khách hàng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức cho phép và thấp hơn bình quân chung toàn quốc, chiếm 0,12%/tổng dư nợ, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,11%/tổng dư nợ; nợ khoanh chiếm 0,003%/tổng dư nợ. Các chương trình tăng chủ yếu là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm và hộ dân tộc thiểu số.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng vay vốn, Chi nhánh Ngân hàng CSXH các cấp đã và đang ủy thác thông qua 52 tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện và 824 tổ chức hội, đoàn thể ủy thác cấp xã; trong đó có 208 tổ chức Hội Nông dân, 219 tổ chức Hội Phụ nữ, 207 tổ chức Hội Cựu chiến binh và 190 tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở. Các tổ chức hội, đoàn thể này đang quản lý 3.861 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 2.351 khu dân cư trong toàn tỉnh.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Thanh Ba giải ngân vốn vay ưu đãi cho người dân xã Đỗ Sơn

Song song với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao; thường xuyên được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và Ngân hàng CSXH giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn đối với khách hàng kết hợp cùng công tác tập huấn, hướng dẫn cho người vay nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tích cực đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nợ cho khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan,… Nhờ đó, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, chấp hành tốt trách nhiệm trả nợ.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động tín dụng chính sách; trích nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng CSXH để cho vay; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện; quan tâm bố trí về địa điểm, thời gian, an ninh, an toàn đối với các buổi làm việc của Ngân hàng CSXH tại điểm giao dịch xã.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tục quan tâm chuyển sớm nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đi đôi với thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách từ tỉnh đến cơ sở, nhất là giám sát người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn. Định kỳ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thu Hương