Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen”

PhuthoPortal - Ngày 10/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 4988/UBND-NCKS về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Để tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh: Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư… nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ “tín dụng đen”. Đồng thời, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính vi phạm pháp luật. Tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ Công an mở đợt cao điểm đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”. Kịp thời phát hiện, đấu tranh với các vi phạm pháp luật của công ty tài chính, tín dụng, các dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại di động; các hình thức hụi, họ, đối tượng có biểu hiện huy động vốn lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đầu tư tài chính, cho vay lãi nặng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa.  

Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo, đăng tải về hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng; không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép liên quan đến “tín dụng đen”. Kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan. Phối hợp với lực lượng Công an, các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thống kê, xác minh các số điện thoại, trang mạng, tài khoản quảng cáo cho vay tài chính không đúng quy định, có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh để kiến nghị, đề xuất thu hồi hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ: Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi để nhân dân biết, tiếp cận với các nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng… để nhân dân biết, cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra các vụ án có liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn.            

4. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”; bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm; lựa chọn xét xử điểm, lưu động một số vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên: Tham gia tích cực, có trách nhiệm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giám sát hoạt động của các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị: Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị liên quan đến “tín dụng đen” để phối hợp cơ quan chức năng xử lý kịp thời, gắn với làm tốt công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự.

BBT