Thứ bảy, 30/09/2023 19:35 Thứ bảy, 30/09/2023

Tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023

PhuthoPortal - Ngày 19/5/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1796/UBND-CNCD về tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023,

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Văn bản số 2466/EVN-KD ngày 15/5/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng các hồ thuỷ điện và dự báo việc thiếu hụt này sẽ kéo dài đến cuối mùa khô năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước, đặc biệt là các giai đoạn cao điểm về nắng nóng, lượng tiêu thụ điện năng tăng đột biến. Nhằm tăng cường công tác tiết kiệm điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 4612/KH-UBND ngày 14/10/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt phương án cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Công ty điện lực Phú Thọ, Truyền tải điện Tây Bắc chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân về tình hình cung ứng điện và những khó khăn trong việc cung ứng điện mùa nắng nóng trong năm 2023; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tích cực hưởng ứng thực hiện tiết kiệm điện.

Tiếp tục rà soát, phối hợp với các doanh nghiệp sử dụng điện lớn để thực hiện các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an toàn lưới điện. Thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện.

Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ, UBND các huyện, thành, thị quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành, thành, thị, các doanh nghiệp điều chỉnh điện chiếu sáng, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình sử dụng điện trong kinh doanh và sinh hoạt tiết kiệm hiệu quả.

Theo dõi, giám sát Công ty Điện lực Phú Thọ thực hiện phương án cung ứng điện trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các tổ chức kinh doanh bán điện ngoài ngành điện thực hiện giải pháp đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng điện.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 và các yêu cầu tiết kiệm điện trong cao điểm nắng nóng, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghiệp, UBND các huyện, thành, thị và Công ty Điện lực Phú Thọ yêu cầu, hướng dẫn các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng điện lớn thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR) theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương và khi có thông báo của các đơn vị điện lực. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, các thiết bị điện hoạt động non tải và không tải.

Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Báo Phú Thọ phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ, Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình khó khăn, thiếu hụt nguồn điện, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng năm 2023 để nhân dân hiểu và thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch số 4612/KH-UBND  ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người dân hiểu chấp hành.

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan nhà nước, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10%, các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ; các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm.

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời triển khai thực hiện điều chỉnh thời gian chiếu sáng cho phù hợp: Áp dụng công nghệ điều khiển tự động, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao đảm bảo tiết kiệm điện năng 10%.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với Điện lực các địa phương tăng cường thực hiện tuyên truyền hướng dẫn người dân doanh nghiệp đồng thuận thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với chính quyền và các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động Đoàn viên, Hội viên và nhân dân hiểu những khó khăn trong sản xuất cung ứng điện hiện nay và gương mẫu chấp hành tham gia tiết kiệm điện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các Sở, cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023.

BBT