Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời

PhuthoPortal - Ngày 18/6/2021, đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 89). Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 - 2020. Tỉnh Phú Thọ vinh dự có 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen.

Tại điểm cầu Phú Thọ, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 - 2020

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học của tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh - Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án 89 thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, thời gian tới cần tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập (XHHT) theo định hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và liên thông, đảm bảo đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục suốt đời có chất lượng. Qua đó góp phần thực hiện thành công khâu đột phá chiến lược về phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Để đạt được mục tiêu này, mỗi người cần nhận thức đầy đủ về nhu cầu học tập của mình để tự phát triển bản thân; phải được khích lệ, động viên trong quá trình học tập. Các cơ sở giáo dục đóng vai trò then chốt, nòng cốt trong phát triển XHHT. Các doanh nghiệp phối hợp với các nhà trường tham gia đào tạo cùng, đào tạo tiếp cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát, xem xét đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; phát triển hệ thống đào tạo từ xa; gia tăng nguồn dữ liệu tài nguyên số phục vụ cho việc học tập thường xuyên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời… Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông và định hướng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời, xây dựng XHHT đến mọi người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Sau 8 năm, Đề án 89 đã cơ bản được hoàn thành; các nhiệm vụ của Đề án được thực hiện đúng tiến độ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT có chuyển biến tích cực.

Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng… hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác tham mưu và chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện các nội dung, hoạt động của Đề án và hoàn thành cả 4 mục tiêu của Đề án là: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; kết quả học tập nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ; kết quả học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tính đến tháng 12/2020, 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, THCS mức độ 1. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đạt 93,89%. Tỷ lệ công nhân lao động có kiến thức cơ bản về Tin học, Ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và giao lưu văn hóa đạt 38,28%. Tỷ lệ lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất đạt 69,78%...

Định hướng xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 85% tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 27% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 15% dân số có trình độ đại học trở lên; 70% người trong độ tuổi lao động được phổ cập kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sống và làm việc; 75% trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả; 60% công dân, 50% cấp huyện, 35% cấp tỉnh được công nhận danh hiệu “Học tập”.

Thanh Hòa