Tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng

PhuthoPortal - Giai đoạn hiện nay, Phú Thọ đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng loạt triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là một trong những khâu quan trọng và quyết định, nhằm tạo quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng các công trình. Nhờ sự quyết tâm, sáng tạo, các địa phương trong tỉnh đã chứng minh công tác dân vận với nhiều cách làm hay đã mang lại hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, từng bước tháo gỡ “nút thắt” trong công tác GPMB, góp phần triển khai các dự án đúng tiến độ.

 

Cán bộ khu Hùng Nhĩ, thị trấn Thanh Sơn cùng chủ đầu tư dự án giải thích các vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Tân Tiến cho người dân

Giải pháp “mềm”

GPMB là một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tác động trực tiếp đến đối tượng sử dụng đất, các thành phần kinh tế, đặc biệt là đến đời sống của người dân, hộ gia đình. Thực tế cho thấy hầu như toàn bộ các công trình, dự án ở các địa phương khi thực hiện GPMB đều có những khó khăn, vướng mắc như: Việc xác định nguồn gốc đất, giá đất, đơn giá tài sản, vật kiến trúc, cây cối để tính bồi thường. Mặt khác, khi có thay đổi về chính sách, đơn giá bồi thường, dẫn đến có sự so sánh, khiếu nại về chính sách cũ và mới làm gián đoạn tiến độ thực hiện dự án. Trong khi đó, nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, GPMB chưa cao, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Trước thực trạng đó, cũng như rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai các dự án, công trình, Phú Thọ luôn xác định công tác dân vận là giải pháp “mềm”, “đi trước, mở đường” nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đưa chính sách bồi thường được “đến gần” với người dân, hạn chế phát sinh các điểm nóng trong xã hội.

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao được triển khai từ năm 2019, có tổng diện tích trên 14ha, liên quan đến 425 hộ có đất bị thu hồi. Đến đầu tháng 6/2022, các hộ dân có đất thuộc diện phải thu hồi đều đồng tình ủng hộ, chấp hành việc thu hồi đất. Tuy nhiên vẫn còn 3 hộ dân chưa phối hợp để thực hiện các trình tự, thủ tục bồi thường GPMB.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quyết định thu hồi đất phục vụ dự án, Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao thành lập Tổ tuyên truyền, vận động với thành viên là Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện lãnh đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện, cùng với các ban, ngành, đoàn thể xã Tứ Xã đã đến từng hộ gia đình để giải thích, thông tin lại quá trình triển khai dự án, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của 3 gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Qua gặp gỡ, vận động, chúng tôi tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của dự án với phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hướng dẫn, giải thích các chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến các nội dung kiến nghị của các hộ dân; đồng thời vận động các hộ gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận ủng hộ dự án, nhận tiền, bàn giao mặt bằng, tránh việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Nhờ đó các hộ đã cơ bản hiểu, 1 hộ đã chấp hành quyết định thu hồi đất phục vụ dự án.

Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao làm việc với các hộ dân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất phục vụ dự án xây dựng khu dân cư nông thôn xã Tứ Xã

Tại các địa phương trong toàn tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong vùng có dự án đi qua thường xuyên theo dõi, trực tiếp đến địa bàn nắm tình hình, tổ chức triển khai công tác GPMB, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, xã đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác dân vận, trực tiếp xuống từng xã, từng thôn, từng nhà để thuyết phục, vận động người dân chấp hành chế độ chính sách trong bồi thường, GPMB.  Trong đó xác định chia nhóm đối tượng như: Nhóm có gia đình người thân là đảng viên; nhóm cán bộ, công nhân, viên chức, nhóm gia đình có đoàn viên thanh niên... để có hình thức vận động phù hợp.

Đảm bảo lợi ích chính đáng cho người dân

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh: Bên cạnh tuyên truyền, vận động thì nhiệm vụ quan trọng trong dân vận GPMB là tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng những bất cập liên quan đến bồi thường, GPMB các dự án nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Nhờ nhất quán quan điểm này kết hợp với thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, nhiều vướng mắc, hạn chế ở cơ sở trong GPMB đã được giải quyết kịp thời.

 “Luôn gần dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết công việc hài hòa, hợp lý, thấu tình đạt lý” là tinh thần chung xuyên suốt được chính quyền thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn thực hiện trong quá trình triển khai GPMB các dự án trên địa bàn.

Ông Trương Tấn Nguyên - Trưởng khu Hùng Nhĩ, thị trấn Thanh Sơn cho biết: Hiện nay hơn 100 hộ dân trong khu có đất thuộc diện cần GPMB để thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Tân Tiến. Diện tích đất tuy không nhiều nhưng là đất sản xuất, nhà ở lâu năm đã gắn liền với cuộc sống của người dân. Do đó, việc quy chủ, xác định ranh giới đất đai gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên cán bộ thị trấn, cán bộ khu dân cư đã gặp gỡ từng hộ dân, lắng nghe để giải quyết mọi ý kiến vướng mắc. Nhờ đó tất cả các hộ dân đều đồng tình ủng hộ phương án bồi thường, GPMB để thực hiện dự án.

Anh Phan Cường - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lân Huế là chủ đầu tư dự án khẳng định: Nhờ sự đồng hành, phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nên công tác GPMB dự án tiến hành rất thuận lợi, đúng tiến độ.

Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thanh Thủy trao đổi với người dân xã Hoàng Xá

Có thể khẳng định, đẩy mạnh công tác dân vận với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch các chính sách; lắng nghe và nhanh chóng giải quyết những kiến nghị của người dân là những kinh nghiệm không mới, nhưng được Phú Thọ áp dụng đúng thời điểm, đúng đối tượng trong công tác GPMB với tinh thần làm việc trách nhiệm cao nhất của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh.

Phú Thọ đang, sẽ có nhiều công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai. Với những kinh nghiệm quý báu trong công tác dân vận GPMB của tỉnh thời gian qua, tin tưởng rằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai thuận lợi, tạo sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Khánh Trang