Tập huấn chuyển đổi số năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 6/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho hơn 800 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và trực tiếp truyền đạt các nội dung tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Thực hiện các chủ trương, định hướng về chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt việc thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực để triển khai chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Có thể coi năm 2020 là năm khởi động nhận thức về chuyển đổi số; năm 2021 là năm bắt đầu triển khai, trải nghiệm về chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch; năm 2022 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Trong đó, định hướng xuyên suốt về chuyển đổi số năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số.

Nhiệm vụ trọng tâm là phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử cho người dân và các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến; sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân, kết nối trực tiếp giữa người dân với bác sĩ theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như liên lạc, giải trí, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông tin mạng; sử dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan chính quyền các cấp cung cấp cho người dân, doanh nghiệp; sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng vừa mang tính trung hạn, vừa mang tính ưu tiên triển khai trong năm 2022 để thực hiện các định hướng nêu trên.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại chương trình, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết công tác xây dựng nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch hành động của chính quyền về chuyển đổi số; khung chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; bảo đảm an toàn an ninh mạng; triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số; hướng dẫn sử dụng nền tảng số quốc gia cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất và được giải đáp, làm rõ các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc bổ sung các nội dung đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, nhất là cấp xã; hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu, thanh toán không dùng tiền mặt…

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trên cả nước

Chương trình tập huấn nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời các định hướng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số trong năm 2022 để tham mưu tổ chức triển khai tại cơ quan, địa phương mình.

Lệ Thủy