Tập huấn công tác cải cách hành chính nhà nước

Sáng ngày 12/10, tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn công tác cải cách hành chính nhà nước. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Dự Lớp tập huấn có lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; các báo cáo viên của Lớp tập huấn và các học viên là công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn, Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự cố gắng nỗ lực của thủ trưởng, tập thể công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, công tác cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ giai đoạn đoạn 2011 - 2020 đã có sự chuyển biến tích cực; thủ tục hành chính được rà soát, công khai và đơn giản hóa giúp người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận thực hiện; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 3, 4 liên tục được gia tăng, giúp giảm bớt thời gian và chi phí đi lại; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn luôn ở mức độ cao, đáp ứng được sự tin cậy của người dân, tổ chức.

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức cơ bản đã được sắp xếp tinh gọn, tinh giảm được bớt các đầu mối, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được điều chỉnh phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ, 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; số dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 3 và 4 liên tục gia tăng; Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được áp dụng linh hoạt, hiệu quả vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Để Lớp tập huấn đạt kết quả tốt nhất, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị: Các Báo cáo viên với tinh thần, trách nhiệm cao nhất truyền đạt, phổ biến và cập nhật những thông tin, quy định hữu ích quan trọng đến các học viên dự Lớp tập huấn; đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn về công tác cải cách hành chính.

Các học viên viên tham gia lớp tập huấn cần tập trung học tập với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu và cầu thị nắm bắt những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; tích cực trao đổi thông tin để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cải cách hành chính diễn ra trong thực tế thực hiện nhiệm vụ.
Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 12 - 13/10/2020), các Học viên sẽ được các Báo cáo viên trao đổi, thảo luận, giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính nhà nước: Lý luận và thực tiễn; Thực tiễn công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác cải cách hành chính nhà nước tại Bộ Nội vụ…

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ