Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho gần 1.300 cán bộ

PhuthoPortal - Ngày 17/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử cho gần 1.300 cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC, cán bộ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Đồng chí Tạ Ngọc Yến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Dự buổi tập huấn có lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát TTHC, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã; công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC truyền đạt các nội dung về đổi mới trong thực hiện TTHC

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Nghị định số 107), Quyết định số 468/QĐ-TTg 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Quyết định số 468), Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), trong đó xác định việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Theo số liệu của Cục Kiểm soát TTHC, đến nay 100% các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06; 80,41% hồ sơ TTHC của tỉnh được đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 55,23%, cao hơn trung bình các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phú Thọ đã tiếp nhận, xử lý hơn 1,1 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân; tiếp nhận và cấp 115.432 hồ sơ xác thực định danh điện tử; hoàn thành cung cấp 21/25 nhóm dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Chuyên gia Cục Kiểm soát TTHC trao đổi, hướng dẫn triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin tiếp nhận giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng và các chuyên gia của Cục Kiểm soát TTHC truyền đạt, trao đổi và hướng dẫn các nội dung chuyên đề như: Đổi mới trong thực hiện TTHC theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận giải quyết TTHC; những yêu cầu, tiêu chuẩn và vấn đề cần lưu ý trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chuẩn hóa dữ liệu TTHC và tái cấu trúc quy trình TTHC; triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin tiếp nhận giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC...

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu huyện Tam Nông

Đại biểu các đơn vị cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, nêu một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện số hóa hồ sơ TTHC, kết quả giải quyết TTHC, việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương và được lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông giải đáp kịp thời.

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu huyện Tân Sơn

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp lãnh đạo các đơn vị, cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC, cán bộ tại Bộ phận một cửa các cấp nắm được yêu cầu nhiệm vụ, cách thức triển khai thực hiện các nội dung về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 107, Quyết định số 468, Đề án số 06 của Chính phủ; đồng thời nắm vững kiến thức, quy trình về số hóa hồ sơ, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ của nền hành chính công trong quá trình chuyển đổi số.

Lệ Thủy