Tập trung cao độ tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác báo chí và cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào ngày 16/10, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX là sự kiện chính trị trọng đại và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Phú Thọ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, các cơ quan báo chí cùng cộng đồng trách nhiệm, tập trung cao độ tuyên truyền về Đại hội đảm bảo thông tin toàn diện, đậm nét, kịp thời, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Báo Quân khu 2; đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự Đại hội có 336 đại biểu chính thức đại diện cho trên 105 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 66 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 32 tuổi.

Đại hội sẽ tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đến nay, các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng với quy định, hướng dẫn của trung ương; công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất thông qua. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; công tác tuyên truyền, khánh tiết đã được triển khai đồng bộ, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận, đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đặc biệt là tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng các cấp, góp phần tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội cấp trên cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến về việc tổ chức hoạt động Trung tâm Báo chí trong thời gian diễn ra Đại hội

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới và góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các tuyến bài trước, trong và sau Đại hội đảm bảo đậm nét, toàn diện và kịp thời.

Trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét về thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới; các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước… Đăng tải lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, diễn biến, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong quá trình tuyên truyền cần cân nhắc, thận trọng trong việc đưa thông tin, cần thiết trao đổi kỹ càng với cơ quan có thẩm quyền để phản ánh thông tin một cách trung thực, khách quan, chính xác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Báo Phú Thọ tập trung phát hành số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cấp phát Báo Phú Thọ hằng ngày cho các đại biểu dự Đại hội. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để tổ chức phát sóng truyền hình và phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội; chủ động phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin, bài phản ánh về Đại hội. Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trưng bày sách, báo, tranh, ảnh, văn hóa phẩm tại Đại hội; theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí về Đại hội để báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị về công tác phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo chí

Đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí; theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về Đại hội; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong quá trình thông tin, tuyên truyền; thẩm định, cấp phép in ấn những tài liệu, ấn phẩm xuất bản về Đại hội theo thẩm quyền.

Đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động Trung tâm Báo chí trong thời gian tổ chức Đại hội; xây dựng nội quy, quy định tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí; đảm bảo hệ thống máy tính, đường truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tham gia tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội. Chỉ đạo các trang thông tin điện tử xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền đậm nét về Đại hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi khẳng định: Tỉnh Phú Thọ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên tác nghiệp, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Cùng với công tác tuyên truyền về Đại hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2020 tập trung tuyên truyền về diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ Mười - Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường các tuyến bài tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý thu, chi năm học 2020 - 2021.

Đại diện Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Thọ phát biểu về việc đảm bảo các điều kiện tác nghiệp tại Đại hội

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều nội dung về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; việc tổ chức hoạt động Trung tâm Báo chí và đảm bảo các điều kiện để để phóng viên tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội; đầu mối cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí...

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 10/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện nghiêm túc định hướng tuyên truyền và các quy định của pháp luật về báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Trong đó, tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị, tổ chức cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười - Quốc hội khoá XIV; tuyên truyền việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế, vừa chủ động, quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…

Lệ Thủy