Tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng

PhuthoPortal - Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1946/UBND-KTN về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tái phát, lây lan diện rộng.

Tại tỉnh Phú Thọ, bệnh DTLCP xảy ra từ tháng 5/2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nên đã giảm thiểu thiệt hại so với tình hình chung của cả nước. Đến ngày 20/1/2020, 100% số xã có dịch đã qua 30 ngày và có quyết định công bố hết dịch. Tuy nhiên, thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao, đặc biệt trong điều kiện tái đàn gia tăng, các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế.

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3041/BNN-TY ngày 5/5/2020 về tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP tỉnh (BCĐ tỉnh), Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo đã ban hành của UBND tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là nhất là khi đã công bố hết dịch tại các địa phương; luôn xác định người chăn nuôi đóng vai trò chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương; phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi xác định lợn mắc bệnh DTLCP, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn, nhất là lợn giống phục vụ công tác tái đàn lưu thông vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống DTLCP năm 2019 trước ngày 22/5/2020 để rút ra kinh nghiệm công tác chỉ đạo thời gian tiếp theo. Phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh DTLCP; hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn sinh học để phòng, chống dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh DTLCP vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao nhận thức của người dân tránh tâm lý chủ quan, lơ là khi đã công bố hết dịch tại các địa phương. Tổ chức phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Các sở, ngành: Công an, Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển lợn giống để nuôi thương phẩm và lợn đến các cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan.

UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều hình thức nhất là thông qua hệ thống đài truyền thanh huyện, xã về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi triển khai thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh, khử trùng chuồng trại thường xuyên bằng vôi bột, hoá chất, chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bệnh DTLCP tái phát.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đến từng hộ nuôi lợn, nhất là các cơ sở chăn nuôi thực hiện tái đàn lợn, khuyến khích việc tái đàn đối với các cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh DTLCP; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

Tổ chức kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, kinh doanh lợn giống, lợn thịt và các sản phẩm từ lợn tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến trên địa bàn.

Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức xử lý kịp thời khi có các ổ dịch phát sinh.

Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo các cấp hội, các thành viên tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh DTLCP.

BBT