Tập trung, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 13/1/2022, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu thông báo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV Tỉnh ủy năm 2021; báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Năm 2022 mục tiêu chung của toàn tỉnh đó là tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cố gắng kiểm soát không để dịch lây lan, bùng phát rộng trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo thích ứng linh hoạt trong điều kiện bình thường mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để giảm bớt khó khăn cho các nhóm đối tượng chính sách trong bối cảnh dịch bệnh.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị: Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; nhất là nhóm doanh nghiệp chủ lực, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục rà soát, đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Tập trung giải quyết, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư trọng điểm.

Tập trung chỉ đạo chặt chẽ sản xuất vụ Đông, vụ Chiêm Xuân, đảm bảo không để tình trạng bỏ đất, bỏ vụ không canh tác. Chủ động có các biện pháp phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Tích cực hưởng ứng Tết trồng cây năm 2022 gắn với trồng, chăm sóc, bảo vệ, quản lý rừng.

Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu thuế, chống chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Thực hiện chi ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, huyện thành thị nghiêm túc thực hiện; cắt giảm các khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết. Đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ môi trường, khai thác cát, sỏi, việc cấp phép và hoạt động các bến bãi trên các tuyến sông, không để phát sinh các “điểm nóng” về khai thác khoáng sản, đất đai, ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

“Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo phù hợp với điều kiện bình thường mới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; rà soát, thực hiện các giải pháp để xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Phối hợp, tổ chức tốt môn thi đấu SEA Games 31 tại tỉnh. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm”  - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự toàn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán đảm bảo không có gia đình nào không có Tết; các hoạt động hướng về cơ sở, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn dân mừng Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang chủ trì phần thảo luận tại hội nghị

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nắm bắt tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội.

Củng cố, nâng cao trình độ, chuyên môn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của tỉnh. Không để xảy ra nể nang, bệnh thành tích trong việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động nắm tình hình và kiểm tra cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, có biểu hiện mất đoàn kết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy thông báo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV Tỉnh ủy năm 2021

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế năm 2022 theo quy định. Các cơ quan, đơn vị nào chưa thực hiện xong việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết BTV Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thành.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng kết nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng trong điều kiện tình hình mới cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chủ động, có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết... của Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với kiện toàn các chức danh sau bầu cử thành công tốt đẹp. Đồng thời chủ động ứng phó rất kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt tập trung nỗ lực cao nhất, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, sát với thực tế, có tính khả thi cao.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW

Chính trị - xã hội trong tỉnh ổn định; kinh tế vẫn giữ được tăng trưởng khá, đạt 6,28%, một số công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm đầu tư, thu hút vốn đầu tư đạt khá, môi trường đầu tư kinh doanh có cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng lên; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu thảo luận về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận về các nội dung: Việc triển khai khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; công tác thu hút đầu tư; xây dựng chính quyền điện tử; triển khai các phong trào thi đua; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và 7 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khánh Trang