Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) (Mức độ 4) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) (Mức độ 4) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm CCDVTCĐTCC (Mức độ 4) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của DN cung cấp DV trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi CT; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trởlên Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp DV trò chơi điện tử trên trang TTĐT (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi đ/c trụ sở chính của DN cung cấp DV TCĐT G2, G3, G4 (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp giấy phép bưu chính (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo thay đổi cơ cấu TC của DN cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi CT theo quy định; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, VP giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông