Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cho phép họp báo (trong nước) (Mức độ 4) Sở Thông tin và Truyền thông
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm CCDVTCĐTCC (Mức độ 4) Sở Thông tin và Truyền thông
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm CCDVTCĐTCC (Mức độ 4) Sở Thông tin và Truyền thông
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (Mức độ 3) Sở Thông tin và Truyền thông