Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục tặng cờ thi đua UBND tỉnh đợt hoặc chuyên đề (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục tặng cờ thi đua của UBND tỉnh (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức 2) Sở Nội vụ
Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức 2) Sở Nội vụ