Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , ,
Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Mức độ 4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Mức độ 4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng (Mức độ 4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , ,
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn