Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II, III của CITES (Mức độ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , ,
Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II, III của CITES (Mức độ 4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , ,
Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Mức độ 4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,
Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) (Mức độ 4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) (Mức độ 4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập (Mức độ 4) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,
Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp quyêt định, phục hồi quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính (Mức độ 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,