Thứ năm, 28/09/2023 12:09 Thứ năm, 28/09/2023

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (Mức độ 3) Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (Mức độ 4) Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mức độ 4) Sở Tài nguyên và Môi trường , , , ,
Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mức độ 4) Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II (Mức độ 3) Sở Tài nguyên và Môi trường , ,
Đính chính giấy chứng nhận đã cấp (trường hợp GCN do UBND tỉnh cấp) (Mức độ 3) Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai (Mức độ 3) Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mức độ 2) Sở Tài nguyên và Môi trường
Chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Mức độ 3) Sở Tài nguyên và Môi trường
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (Mức độ 4) Sở Tài nguyên và Môi trường ,