Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ
Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ
Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (cấp hội đồng sơ tuyển Bộ, ngành; địa phương) Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Sở Khoa học và Công nghệ
Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Sở Khoa học và Công nghệ