Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (Mức độ 2) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (Mức độ 2) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ,
Gia hạn giấy phép lao động (Mức độ 2) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải quyết cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ,
Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể (Mức độ 2) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể (Mức độ 2) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Xét cấp học bổng chính sách (Mức độ 2) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ,
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp (Mức độ 3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội