Thứ sáu, 29/09/2023 21:09 Thứ sáu, 29/09/2023

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng (TTHC mức 3) Sở Y tế
Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức 4) Sở Y tế ,
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II (TTHC mức 4) Sở Y tế
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTHC mức 4) Sở Y tế
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức 4) Sở Y tế
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức 4) Sở Y tế
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức 4) Sở Y tế , ,
Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện (TTHC mức 4) Sở Y tế , ,
Chấm dứt đăng tải thông tin công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (chuyển địa điểm sang tỉnh khác, chấm dứt hoạt động) (TTHC mức 4) Sở Y tế
Cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (TTHC mức 4) Sở Y tế