Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (mức 4) Sở Tư Pháp
Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi (mức 3) Sở Tư Pháp ,
Thủ tục giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng (mức 3) Sở Tư Pháp ,
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp (mức 2) Sở Tư Pháp
Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp (mức 4) Sở Tư Pháp
Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp (mức 4) Sở Tư Pháp
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp (mức 4) Sở Tư Pháp
Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (mức 4) Sở Tư Pháp
Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật (mức 4) Sở Tư Pháp
Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng (mức 4) Sở Tư Pháp