Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia (Mức độ 3) Sở Giao thông vận tải
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Mức độ 3) Sở Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất (Mức độ 2) Sở Giao thông vận tải ,
Cấp mới giấy phép lái xe (Mức độ 2) Sở Giao thông vận tải
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố (Mức độ 2) Sở Giao thông vận tải
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường cao tốc đang khai thác trong phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải (Mức độ 2) Sở Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng (Mức độ 4) Sở Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng (Mức độ 4) Sở Giao thông vận tải
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác (Mức độ 4) Sở Giao thông vận tải
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Mức độ 4) Sở Giao thông vận tải