Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống Sở Giao thông vận tải
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương Sở Giao thông vận tải , ,
Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép xe tập lái. Sở Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép xe tập lái. Sở Giao thông vận tải
Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch. Sở Giao thông vận tải ,
Thủ tục đăng ký khai thác tuyến. Sở Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Sở Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam; Sở Giao thông vận tải