Thanh Ba dẫn đầu toàn tỉnh về triển khai cài đặt BHXH số - VssID

PhuthoPortal - Tính đến hết ngày 20/8/2021, toàn huyện Thanh Ba có 32.025 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh.

Cán bộ BHXH huyện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại thị trấn Thanh Ba

Để đạt được kết quả đó, BHXH huyện Thanh Ba đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT gắn với hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID cho người dân trên địa bàn.

BHXH huyện triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền với từng nhóm đối tượng khác nhau; thành lập các nhóm trực tiếp hỗ trợ, cung cấp số điện thoại của từng cán bộ làm công tác BHXH ở cấp huyện, xã, thị trấn thông qua mạng xã hội Zalo nhằm hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Bằng các biện pháp triển khai tích cực, ứng dụng VssID ngày càng được người dân biết và sử dụng ứng dụng. Đặc biệt là trong thời gian đầu tháng 7 đến ngày 20/8/2021, toàn huyện đã đăng ký, cài đặt ứng dụng cho 22.413 người.

Ứng dụng VssID không chỉ cung cấp cho người dùng các tiện ích, thông tin thiết yếu như: Theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH….; theo dõi, giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động nhằm hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời người tham gia BHYT có thể sử dụng VssID thay thế cho thẻ bảo hiểm giấy khi đi khám, chữa bệnh.

Người dân sử dụng VssID để đi khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba

Việc triển khai ứng dụng VssID là bước đi phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay, góp phần công khai, minh bạch thông tin về chế độ chính sách; quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng này trên địa bàn huyện cũng gặp một số khó khăn nhất định: Người dân trên địa bàn sinh hoạt phân tán, trải rộng khắp nên cài đặt ứng dụng này cho nhóm đối tượng cá nhân gặp khó khăn; tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai thực hiện; số người không sử dụng điện thoại thông minh (Smart phone) còn nhiều; …

Để đạt mục tiêu theo kế hoạch BHXH tỉnh đề ra trong năm 2021 (91% người tham gia BHYT, BHXH cài đặt và sử dụng VssID), đồng chí Nguyễn Đức Xuân - Phó Giám đốc BHXH huyện Thanh Ba cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích của VssID tới người dân; trang bị đầy đủ kỹ năng, nắm bắt, hiểu rõ quy trình cài đặt ứng dụng VssID cho nhân viên Đại lý thu nhằm tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT nhanh chóng, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các khu dân cư và thực hiện có hiệu quả mô hình "Ngày thứ 7 cùng dân" với việc huy động nhân lực làm thêm cả ngày nghỉ đến từng khu dân cư để cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng.

Vũ Tuân