Thanh Ba triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 22/7/2021, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện đã thông qua kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT huyện năm 2021; quyết định thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện; hướng dẫn soạn thảo xây dựng văn kiện diễn tập KVPT;thông qua dự thảo ý định diễn tập và quán triệt kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT năm 2021. 

Cuộc diễn tập KVPT huyện Thanh Ba dự kiến diễn ra vào khoảng cuối tháng 8/2021 và được thực hiện theo các nội dung:“Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò tham mưu phối hợp, hiệp đồng của các ban, phòng, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương. Qua đó, làm cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch đảm bảo những năm đầu chiến tranh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới…

Quang cảnh hội nghị

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2021, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập; kịp thời ban hành chỉ thị lãnh đạo diễn tập KVPT huyện năm 2021; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, nhất là cơ quan quân sự và công an.

Bên cạnh đó, tổ chức khảo sát các vị trí thực binh, triển khai xây dựng các hạng mục theo đúng quy định; tổ chức diễn tập theo đúng phương châm “Hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm’’ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Hải Minh