Thành kính tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng

PhuthoPortal - Sáng mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu (tức ngày 21/4/2021), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 đọc diễn văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt hơn 90 triệu con dân đất Việt, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021 đọc diễn văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng

Kính cáo anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Nối tiếp truyền thống lịch sử dân tộc; hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa và phát huy sức mạnh dân tộc, với sức mạnh thời đại; chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt sau 35 năm đổi mới, dân tộc ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu; bị tàn phá nặng nề qua các cuộc chiến tranh, đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành nước đang phát triển. Các lĩnh vực xã hội, chăm lo cho con người đạt được nhiều kết quả quan trọng; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố. Thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngày càng tăng lên; vị thế và uy tín nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức hóa diễn văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng

Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ được vinh dự thay mặt đồng bào cả nước và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài giữ gìn Lăng miếu Tổ tiên. Chúng con nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu mạnh; chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo nơi thờ tự, để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho mưa thuận, gió hòa; nhân khang, vật thịnh; dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 được đẩy lùi; xã tắc thịnh vượng, hùng cường; nhân dân ấm no, hạnh phúc. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài có cuộc sống an khang, thịnh vượng. Các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lệ Thủy