Thành lập cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh tại Trung đoàn 753, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê

PhuthoPortal - Ngày 5/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2484/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh tại Trung đoàn 753, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê để phòng chống dịch COVID-19.

Cơ sở cách ly tập trung số 2 phải đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được theo dõi, cách ly y tế. Cung ứng suất ăn cho từng người và đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian bị cách ly y tế. Tạo điều kiện động viên chia sẻ, giúp đỡ người được cách ly y tế để yên tâm thực hiện việc cách ly y tế trong suốt thời gian theo dõi.

Đồng thời, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong khu vực cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh giao: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành toàn bộ các hoạt động của cơ sở cách ly tập trung, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, điện, nước, ăn uống để phục vụ cho công tác tiếp nhận người được theo dõi, cách ly y tế. Đồng thời, đảm bảo cung cấp trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần thiết, vật dụng, đồ dùng sinh hoạt cho người được cách ly y tế.

Phối hợp với Sở Y tế trong công tác đảm bảo y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 và quản lý cơ sở cách ly tập trung.

Sở Y tế chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tổ chức xử trí đối với các trường hợp dương tính/ nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Phối hợp, hướng dẫn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc đảm bảo các điều kiện về y tế tại cơ sở cách ly tập trung (khẩu trang, quần áo chống dịch, vật tư, hóa chất cần thiết,…), việc ký kết hợp đồng xử lý chất thải, đồ vải theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Cẩm Khê đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và xung quanh khu vực cơ sở cách ly tập trung.

BBT