Thanh Sơn biểu dương khen thưởng 207 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

PhuthoPortal - Ngày 25/9, UBND huyện Thanh Sơn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V năm 2020 theo hình thức trực tuyến với 23 điểm cầu tại 23 xã, thị trấn trong huyện để đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Tại hội nghị, 27 tập thể và 180 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 được biểu dương, khen thưởng.

Bí thư Huyện ủy Thanh Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua khen thưởng của huyện Thanh Sơn tiếp tục có những chuyển biến, đổi mới cả về chất lượng, hiệu quả công tác từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát chức năng nhiệm vụ chính trị, phương thức tổ chức đa dạng phong phú. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... 

Từ các phong trào trên đã cổ vũ người lao động, các tổ chức kinh tế nỗ lực phấn đấu, cộng đồng trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả. Theo đó, giá trị tăng thêm tăng trưởng bình quân đạt 7,7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5.833,4 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn bình quân tăng 15%; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đến hết năm 2020 duy trì đạt 102,6 triệu đồng; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 70%. 

Với những thành tích trên, nhiều tập thể, cá nhân đã đạt được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý trong giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó có 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 6 Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và Bằng khen cho 7 cá nhân cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng của các cấp, các ngành.

Tiếp tục phát huy tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, giai đoạn 2020 - 2025, huyện Thanh Sơn phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Sơn chung sức, đồng lòng quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra” với 6 nội dung cụ thể, thiết thực. Trong đó tập trung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, phấn đấu hằng năm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; thực hiện các khâu đột phá. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Hà Trang