Thanh Sơn thúc đẩy sản xuất công nghiệp

PhuthoPortal - Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn song thời gian qua, Thanh Sơn đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thục Luyện đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ

Ông Vũ Trọng Đức - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết: Thanh Sơn đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông; đồng thời đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. Đặc biệt, huyện thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục chấp thuận, mở rộng quy mô đầu tư. Nhờ đó sản xuất công nghiệp trên địa bàn ngày càng khởi sắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Từ chỗ chưa có cụm công nghiệp tập trung, đến nay huyện Thanh Sơn đã có Cụm công nghiệp Thục Luyện và đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Thắng Sơn, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt thành lập. 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thục Luyện (khu Giáp Trung, xã Thục Luyện) có quy mô 46ha, tổng mức đầu tư trên 256,7 tỷ đồng. Dự án chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2021 đến quý 4/2022; giai đoạn 2 từ năm 2023 - 2025. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành đi vào sử dụng sẽ thu hút các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các lĩnh vực như: Sản xuất, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy móc, thiết bị dân dụng khác…, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ông Hà Xuân Hùng - Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất gỗ Hùng Mạnh, chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Thục Luyện cho biết: Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các sở, ngành, địa phương, nhất là trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Hiện nay, doanh nghiệp đã huy động các nguồn lực triển khai thi công xây dựng các công trình hạ tầng trong cụm công nghiệp đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đúng quy hoạch và thiết kế đã được phê duyệt. Chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu cuối năm 2023 sẽ hoàn thành Dự án vượt kế hoạch đề ra, thu hút các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Công ty TNHH MJ Vina, xã Cự Thắng chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đảm bảo duy trì sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động

Hiện trên địa bàn huyện Thanh Sơn có 1.287 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút và tạo việc làm cho khoảng 5.700 lao động có việc làm thường xuyên và hơn 4.000 lao động thời vụ. Trong đó có 3 cơ sở may mặc đã đi vào hoạt động, 1 doanh nghiệp may mặc đang triển khai xây dựng, thu hút trên 1.600 lao động. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cũng nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Thái Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hùng Luân, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn cho biết: Trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và ngành chức năng của huyện, chúng tôi đã linh hoạt trong tổ chức sản xuất, nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Nhờ đó, hoạt động sản xuất được duy trì, doanh thu năm 2021 của công ty đạt trên 12 tỷ đồng; đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 40 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH MTV Hùng Luân chuyên sản xuất gỗ bóc đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 40 lao động trên địa bàn

Là huyện miền núi có nhiều tiềm năng phát triển cây công nghiệp và cây nguyên liệu giấy phục vụ cho công nghiệp chế biến, huyện Thanh Sơn đã tập trung chỉ đạo các địa phương phát triển công nghiệp gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp theo chiều sâu. Đồng thời, huyện chú trọng đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Cùng với ngành công nghiệp chế biến gỗ, huyện Thanh Sơn cũng đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến chè. Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số 329 cơ sở chế biến chè quy mô vừa và nhỏ với diện tích duy trì ổn định trên 2.500ha; sản lượng ước đạt 27.051 tấn/năm.

“Sản xuất công nghiệp có ý nghĩa quan trọng, nhất là giải quyết việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho người lao động ở nông thôn, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp trong quá trình xúc tiến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện công khai các quy hoạch ngành, lĩnh vực và danh mục các sản phẩm thế mạnh làm cơ sở và tạo điều kiện cho các đối tác nước ngoài trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực đầu tư. Bên cạnh đó, huyện chú trọng thực hiện các chính sách ưu đãi như miễn giảm tiền thuê đất, thuế… để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thành công khâu đột phá về “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút nguồn lực cho phát triển với trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế” mà Nghị quyết Đại hội Đảng hộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra” - Ông Vũ Trọng Đức cho biết thêm.

Huyền Trang