Thanh Sơn tích cực triển khai công tác bầu cử

PhuthoPortal - Trong thời gian này, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội non sông.

Các đại biểu xã Võ Miếu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thanh Sơn đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như phổ biến luật bầu cử và hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất danh sách sơ bộ những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo đúng quy trình hướng dẫn.

Bà Hà Thị Đoài - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Võ Miếu cho biết: Đến nay,  MTTQ xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai và đang triển khai tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tổng số người được các tổ chức chính trị, cơ quan, đơn vị và khu dân cư giới thiệu là 61 người để bầu ra 30 đại biểu.

Huyện Thanh Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Theo số lượng, cơ cấu, thành phần được phân bổ, huyện Thanh Sơn được bầu tổng số 558 đại biểu. Trong đó, cấp huyện được bầu 35 đại biểu; cấp xã, thị trấn được bầu 523 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện có tổng số 1.133 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, có 70 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và 1.033 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Về thành phần: 66 đại biểu chuyên trách Đảng; 147 đại biểu công tác chính quyền; 31 đại biểu chuyên trách Mặt trận; 80 đại biểu là các tổ chức thành viên MTTQ; 4 đại biểu khối doanh nghiệp; 1 đại biểu là chức sắc tôn giáo và 774 đại biểu thuộc thành phần khác.

Về cơ cấu kết hợp: 429 đại biểu nữ; 721 đại biểu người dân tộc thiểu số; 559 đại biểu tuổi trẻ; 344 đại biểu ngoài Đảng và 363 đại biểu tái cử.

Hiện tại, MTTQ các cấp phối hợp với khu dân cư trên địa bàn huyện tích cực tổ chức hội nghị nhận xét, lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Bà Nguyễn Thị Bồng, khu Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn chia sẻ: Khu chúng tôi có 11 đồng chí tham gia ứng cử HĐND từ cấp tỉnh cho đến cấp xã. Qua bảng thông báo tiểu sử, tôi thấy cả 11 đồng chí là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực. Họ đều là người có trách nhiệm, nhiệt tình với khu dân cư.

Khu Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Vương Chung Thành - Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Sơn cho biết: Đối với thị trấn Thanh Sơn trong đợt bầu cử này, theo số lượng được phân bổ chúng tôi được bầu 30 đại biểu HĐND thị trấn. Để triển khai tốt công tác bầu cử ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, thị trấn Thanh Sơn nhanh chóng tổ chức thực hiện các bước theo đúng quy trình, hướng dẫn và thời gian quy định. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thị trấn có 58 người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ này. Đến thời điểm hiện tại, MTTQ thị trấn phối hợp với MTTQ ở các khu dân cư đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ông bà ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó có 6 người ứng cử HĐND tỉnh; 59 người ứng cử HĐND huyện và 91 người ứng cử HĐND cấp xã, thị trấn. Theo dõi các hội nghị tại khu dân cư, chúng tôi thấy các cử tri đều đồng tình, thống nhất và tín nhiệm cao đối với các ông, bà ứng cử lần này; đồng thời tin tưởng, kỳ vọng vào các đại biểu nếu trúng cử sẽ tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với cử tri. Từ nay đến ngày 7/4/2021, thị trấn sẽ tổ chức xong hội nghị tại khu dân cư và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Tin tưởng rằng với sự vào cuộc tích cực và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Thanh Sơn sẽ diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội của non sông.

Hà Trang