Thảo luận vào dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

PhuthoPortal - Chiều ngày 26/5/2022, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận vào dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh cùng tham gia thảo luận. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên làm việc.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận tại tổ

Quy định về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính trong dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, việc tinh gọn Thanh tra cấp huyện để giảm đầu mối cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và tinh gọn bộ máy chỉ có tác dụng về mặt cơ học. Chức năng, nhiệm vụ mà Thanh tra huyện đang thực hiện sẽ được chuyển giao cho cơ quan khác tiếp tục đảm nhận.

Về Thanh tra Sở, dự thảo Luật quy định Thanh tra Sở do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở quy định của luật chuyên ngành, yêu cầu quản lý trong từng lĩnh vực và tổ chức, biên chế được giao cho địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định như vậy là chưa phù hợp, sẽ xảy ra tình trạng sở, ngành có cơ quan Thanh tra; sở, ngành không có cơ quan Thanh tra, không có sự thống nhất về vai trò giữa các bộ, ngành và giữa các sở, ngành trong công tác quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để có quy định thống nhất giữa các tỉnh, thành phố, tránh tuỳ nghi.

Đối với các hình thức của Thanh tra, đại biểu Nguyễn Thành Nam - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc lược bỏ hình thức thanh tra thường xuyên là phù hợp vì thanh tra thường xuyên và thanh tra theo kế hoạch là tương đồng, đều được lập kế hoạch theo năm hoặc theo giai đoạn.

Về Ban Thanh tra nhân dân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đề nghị chuyển quy định “Thanh tra nhân dân sang Luật Dân chủ ở cơ sở” vì thanh tra nhân dân hoạt động kiêm nhiệm hoặc bán chuyên trách ở cấp cơ sở, cơ quan, đơn vị; hoạt động của thanh tra nhân dân là hoạt động giám sát, theo dõi và phản biện, kiến nghị hoặc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác dân vận, hòa giải ở cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Thành Nam - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham gia thảo luận tại tổ

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), liên quan đến giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đa số các ý kiến cho rằng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá. Thống nhất với quy định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Giá nhưng cần bổ sung quy định nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ y tế khối tư nhân.

Đối với giấy phép hành nghề, dự thảo quy định giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm, qua thảo luận, đại biểu Nguyễn Thành Nam  đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý hay thực tiễn nào để quy định là 5 năm mà không phải là dài hơn. Một số đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nên nghiên cứu để phù hợp với quy định tại một số Luật khác trong cùng lĩnh vực (cụ thể tại Điều 29 Luật Dược quy định “Chứng chỉ hành nghề Dược không quy định thời hạn hiệu lực và có giá trị trong phạm vi cả  nước”).

Quy định xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh, một số ý kiến đề nghị sửa đổi làm rõ cơ chế huy động, nêu rõ các quy định mang tính nguyên tắc, căn cơ tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Về tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá và chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các ý kiến đồng thuận với ý kiến đề nghị cần quy định về việc định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với cơ sở y tế, sử dụng kết quả đánh giá đó để làm tiêu chí cấp lại hoặc thu hồi giấy phép và đình chỉ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Từ đó, kiểm soát và nâng cao chất lượng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam, các đại biểu không đồng tình với quy định “Người hành nghề là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo”. Theo đại biểu Nguyễn Thành Nam, quy định như vậy là không phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và không cần thiết trong việc khám bệnh, chữa bệnh cũng như thực tế người nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam; đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu để có quy định phù hợp.

Khổng Thủy