Thứ hai, 27/09/2021 13:46 Thứ hai, 27/09/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Thời hạn trả CCCD

Người hỏi: Nguyễn Thị Phương

Tôi đã đi làm CCCD để làm hộ chiếu nhưng vẫn chưa nhận được CCCD. Nếu muốn làm hộ chiếu mà chưa được cấp CCCD thì tôi phải làm như thế nào?

Xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Căn cứ khoản 1, Điều 15 Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc Hội về Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Quy trình Cấp hộ chiếu phổ thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ (ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-CAT-PV01 ngày 10/5/2021), khi làm Hộ chiếu công dân cần xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Do đó, đề nghị công dân khi đến làm thủ tục cấp Hộ chiếu phổ thông mang theo Thẻ CCCD hoặc CMND còn giá trị sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, khuyến cáo công dân cân nhắc việc sử dụng Thẻ CCCD hay CMND khi đi làm thủ tục cấp visa để khớp thông tin trong Hộ chiếu. (Công dân thực hiện khai tờ khai trên mạng Internet theo địa chỉ http://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn)