Thông báo các cơ sở vi phạm qui định về phòng cháy, chữa cháy

PhuthoPortal - Vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã có văn bản công bố tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm qui định về phòng cháy, chữa cháy

Chi tiết xem tài liệu đính kèm