Thông báo các tổ hợp môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với lớp 10 trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023

PhuthoPortal - Ngày 6/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 1249/SGD&ĐT-GDTrH Thông báo các tổ hợp môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với lớp 10 trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm