Thông báo chương trình đón tiếp đoàn kiều bào dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 08 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu), Đoàn kiều bào Việt Nam tiêu biểu tại các quốc gia về thăm tỉnh Phú Thọ và dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình đón tiếp Đoàn cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 08 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm