Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng sông Hồng thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm