Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng sông Hồng xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm