Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương

PhuthoPortal - Ngày 1/7/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương của tỉnh đã ban hành Thông báo số 10/TB-HĐT về kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương.

Danh sách điểm Kỳ thi

Đơn xin phúc khảo