Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 1/7/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành Thông báo số 10/TB-HĐTD về kết quả điểm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020.

Danh sách điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dung công chức

Đơn xin phúc khảo