Thông báo mở thêm tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 9/7/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Thông báo số 117/TB-MTTQ-BTT về việc mở thêm tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ (Vietcombank) để tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ.

Tên giao dịch: Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Số 400, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại liên hệ: 2010.3847.687

Mã số thuế: 2600505327

1. Số tài khoản “Quỹ Cứu trợ” tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19: Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, Tài khoản: 2021111111 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.

2. Số tài khoản đề tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh: Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, Tài khoản: 2021333333 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.