Thông báo về việc giá trung bình các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Thực hiện Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sau khi khảo sát giá cả thị trường các loại nông sản và tổng hợp báo cáo giá nông sản trên địa bàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị về giá các mặt hàng nông sản đang bán trên thị trường tại địa phương.

Sở Tài chính Thông báo mức giá trung bình các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để các đơn vị, tổ chức có liên quan làm căn cứ lập phương án, trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Địa bàn:

Địa bàn 1: Thành phố Việt Trì.

Địa bàn 2: Huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Thị xã Phú Thọ.

Địa bàn 3: Các huyện còn lại.

2. Mức giá trung bình:

STT

Diễn giải

ĐVT

Địa bàn 1

Địa bàn 2

Địa bàn 3

1

Thóc tẻ

đ/kg

9.000

9.000

8.500

2

Gạo tẻ

đ/kg

13.000

13.000

12.500

3

Ngô khô

đ/kg

7.000

7.000

6.500

4

Sắn tươi

đ/kg

3.500

3.500

3.000

5

Khoai lang tươi

đ/kg

10.000

10.000

9.500

6

Đỗ xanh

đ/kg

50.000

50.000

45.000

7

Đỗ tương

đ/kg

22.000

22.000

20.000

8

Lạc vỏ khô

đ/kg

35.000

35.000

32.000

9

Cá các loại

đ/kg

60.000

55.000

52.000

10

Tôm đồng (loại to)

đ/kg

200.000

200.000

190.000

11

Ba ba

đ/kg

380.000

375.000

370.000

 

3. Hiệu lực thi hành: Từ ngày 15 tháng 01 năm 2022.