Thông báo về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích

PhuthoPortal - Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thông báo cho ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1963, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu 7, xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã đi khỏi nơi cư trú từ năm 1995 cho đến nay không có tin tức gì.

Hiện nay ông Hòa ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hồng (Vợ của ông Hòa), sinh năm 1963, địa chỉ: Khu 7, xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ yêu cầu tuyên bố ông Hòa mất tích.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ khi đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Hòa không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.