Thông báo về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích

PhuthoPortal - Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ thông báo cho anh Đinh Trung Tuyến, sinh ngày 14/9/1987, đăng ký hộ khẩu: Khu 5, xã Xuân Quang (nay là khu 4, xã Bắc Sơn), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đã đi khỏi nơi cư trú cuối cùng: Khu 5, xã Xuân Quang (nay là khu 4, xã Bắc Sơn), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ từ năm 2014 cho đến nay không có tin tức gì.

Hiện nay anh Đinh Trung Tuyến ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc ông Phan Văn Hoàn (Bố vợ anh Đinh Trung Tuyến), sinh năm 1964, trú cùng địa chỉ trên, yêu cầu tuyên bố anh Đinh Trung Tuyến mất tích.

Trong thời hạn 04 (Bốn) tháng kể từ khi đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Đinh Trung Tuyến không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.