Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

PhuthoPortal - Ngày 17/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo số 265/TB-TNMT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đưa ra đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ - Địa chỉ: Số 404, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá

- Mỏ cát sông Hồng số 1 thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (Khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản);

- Diện tích: 24,0 ha;

- Tài nguyên dự báo: 500.000 m3 cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

3. Giá khởi điểm: R = 5%.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Tổ chức bán đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá; có trụ sở, địa chỉ rõ ràng;

- Phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiếu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 Hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định pháp luật;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Hồ sơ năng lực công ty phải có bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

a. Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ (SĐT liên hệ: 0982021303).Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm