Thông báo về việc lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50

PhuthoPortal – Ngày 24/2/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 102/STTTT-BCVT về việc lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50.

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Văn bản số 482/BTTTT-HTQT ngày 23/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50.

Theo Văn bản nêu trên, thời hạn nhận bài tham dự cuộc thi được lùi từ ngày 28/02/2021 sang ngày 25/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan được biết và căn cứ chủ động triển khai các nội dung có liên quan theo Kế hoạch số 48/KH-STTTT ngày 22/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành, đồng thời thông tin, phổ biến để các trường, các em học sinh thực hiện.