Thông tin về Giải thưởng Chất lượng quốc gia

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA: Tôn vinh doanh nghiệp đi đầu về năng suất chất lượng

GTCLQG là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã công bố việc khởi xướng Phong trào Năng suất – Chất lượng trong Thập niên Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1996 – 2005) theo sáng kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Cũng tại Hội nghị đó, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thông báo về việc thiết lập một giải thưởng trong lĩnh vực chất lượng: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. Giải thưởng chính thức triển khai từ năm 1996.

Năm 2009 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được hình thành trên cơ sở hoạt động 13 năm Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Việt Nam nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dư­ơng (Global Performance Excellence Award – GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư­ơng (Asia Pacific Quality Organisation – APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến. GTCLQG được trao giải hằng năm và giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, một đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG phải đáp ứng điều kiện: là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.

Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia thì sau 03 năm kể từ ngày nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia mới được tiếp tục tham dự lại GTCLQG. 

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THAM DỰ

Việc đăng ký tham dự và đánh giá, xét chọn trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia căn cứ vào 4 loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự sau:

a) Sản xuất lớn: sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

b) Sản xuất vừa và nhỏ: sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

c) Dịch vụ lớn: sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

d) Dịch vụ vừa và nhỏ: sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

CÁC TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

1) Vai trò của lãnh đạo (120 điểm);

2) Hoạch định chiến lược (85 điểm);

3) Định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm);

4) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm);

5) Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm);

6) Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm);

7) Kết quả hoạt động (450 điểm).

HỒ SƠ THAM DỰ

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố) nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành, có thể đăng ký tham dự GTCLQG tại Hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành.

Hồ sơ bao gồm:

- Bản đăng ký tham dự GTCLQG;

- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG;

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất;

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất;

- Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên.

- Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên và được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG.  Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp và Giấy chứng nhận.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ  xem xét, lựa chọn đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen (số lượng tối đa 20 doanh nghiệp).

- Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia trong 02 năm gần nhất được xem xét, lựa chọn đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Hoạt động đánh giá do các chuyên gia đánh giá và nhóm chuyên gia đánh giá thực hiện và được chia thành các giai đoạn sau:

- Đánh giá trên hồ sơ: Do chuyên gia đánh giá thực hiện một cách độc lập trên cơ sở xem xét hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

- Đánh giá tại chỗ: Do trưởng nhóm đánh giá cùng với chuyên gia đánh giá thực hiện theo yêu cầu của Hội đồng giải thưởng tương ứng và được tiến hành tại tổ chức, doanh nghiệp.

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG CÁC CẤP

Quá trình tuyển chọn GTCLQG được tiến hành theo 2 cấp Hội đồng giải thưởng:

- Hội đồng sơ tuyển: bao gồm Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố; Hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành do các bộ, ngành thành lập, có sự thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội đồng sơ tuyển tiến hành tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG, xem xét, đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng GTCLQG

- Hội đồng quốc gia: do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hội đồng quốc gia tiến hành xem xét, thẩm định các tổ chức, doanh nghiệp và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG.

CĂN CỨ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GTCLQG

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá được Quốc hội khoá 12 thông qua ngày 21/11/2007;

+ Căn cứ Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó có các quy định về GTCLQG.

+ Căn cứ Thông tư 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GTCLQG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ

Từ năm 1996 – 2020, Tỉnh Phú Thọ có hơn 40 lượt doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

1. Các doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng Châu Á - TB Dương

- Nhà máy Xi măng Hữu Nghị – Công ty TNHH phát triển Hùng Vương (2007)

2. Danh sách các DN đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

Tên DN đạt giải

Năm

 • Công ty Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao

1997

 2010

 • Tổng Công ty Giấy Việt Nam

1998

2012

2016

2019

 • Công ty CP Việt Vương

2009

- Công ty TNHH MTV Hóa chất 21- Bộ Quốc phòng:

2011.

3. Danh sách các DN đạt Giải Bạc chất lượng quốc gia

Tên DN đạt giải

Năm

 • Công ty Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao

1996

 • Tổng Công ty Giấy Việt Nam

1997

 • Công ty TNHH MIWON Việt Nam

1999

 • Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
 • Công ty Que hàn Hữu Nghị và Xây lắp cơ khí
 • Công ty Chè Đoan Hùng
 • Công ty sứ gốm Thanh Hà
 • Công ty Sứ Việt Trì (Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera)

2003

 • Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT Phú Thọ
 • Công ty CP cấp nước Phú Thọ (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ)
 • Công ty Que hàn Hữu Nghị và Xây lắp cơ khí
 • (Công ty Cổ phần sản xuất – Thương mại Hữu Nghị)
 • Nhà máy Xi măng Hữu Nghị – Công ty TNHH phát triển Hùng Vương

2004

 • Công ty rượu Đồng Xuân
 • (Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

2005

 • Công ty Supe Phốt phát và hoá chất Lâm Thao
 • Nhà máy Xi măng Hữu Nghị – Công ty TNHH phát triển Hùng Vương
 • Công ty Chè Phú Bền

2006

 • Công ty rượu Đồng Xuân
 • (Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)
 • Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
 • Công ty Cổ phần bia Hồng Hà
 • Công ty Hoá chất 21 – Bộ Quốc phòng
 • Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ

2007

 • Công ty rượu Đồng Xuân
 • (Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)
 • Công ty Hoá chất 21 – Bộ Quốc phòng
 • Công ty Cổ phần bia rượu Viger
 • Công ty cổ phần Việt Vương

2008

 • Công ty Hoá chất 21 – Bộ Quốc phòng
 • Công ty Hoá chất 21 – Bộ Quốc phòng

2009

 • Tổng Công ty Giấy Việt Nam

2011

 • Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT Phú Thọ

2012

 • Công ty TNHH Chè XK Bảo Long

2015

 • Công ty CP Hóa chất Việt Trì

2016

 • Công ty CP bia Sài gòn – Phú Thọ

2019