CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Công ty TNHH nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND, ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập các Xí nghiệp, Công ty Quản lý – Khai thác công trình thủy lợi thuộc các huyện, thành, thị và bộ phận dịch vụ tưới tiêu của Công ty Khai thác và xây dựng thủy lợi Việt Trì thành Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ.
Năm 2006, Công ty đã chuyển đổi thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ theo Quyết định số 3496/QĐ-UBND, ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ: Khu 1, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210.3825.013 - Fax: 0210.3826.3498