Thứ ba, 03/10/2023 20:48 Thứ ba, 03/10/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người hỏi: Nguyễn Ngọc Linh

Gia đình tôi có một khu đất trồng rừng tại thôn 4, xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng (dân hay gọi là khu Gò Khan). Đất này gia đình tôi được giao 50 năm chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (giao đất khoảng đầu những năm 1990). Nay gia đình tôi và một số hộ có rừng liền kề muốn làm thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên theo tôi được biết thì khu vực này nằm trong quy hoạch Cụm công nghiệp Nam Đoan Hùng (gồm các xã Vân Đồn - Tiêu Sơn) nên không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, hiện nay có một số người ở địa phương khác đến dò hỏi mua đất rừng với diện tích lớn và đưa ra thông tin là đất này không được chứng nhận quyền sử dụng đất nữa và sau này sẽ bị thu hồi với giá rẻ (khoảng mấy trăm nghìn/ha). Việc này làm người dân có đất như chúng tôi rất hoang mang.

Vậy chúng tôi muốn hỏi đất của chúng tôi có đủ điều kiện để cấp chứng nhận quyền sử dụng không và thủ tục gồm những gì? Trân trọng cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Theo nội dung công dân hỏi thì hộ gia đình đã được giao đất từ những năm 1990, tuy nhiên không nói rõ việc giao đất có giấy tờ gì; vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời nguyên tắc như sau:

1. Đối với trường hợp có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và không vi phạm Luật Đất đai.

Tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai; diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước;

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng; thời hạn thuê đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 và Khoản 4 Điều 210 của Luật Đất đai;”

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 có quy định:

“7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp có quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đề nghị công dân liên hệ với UBND huyện Đoan Hùng để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.