Thứ sáu, 12/08/2022 15:10 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp phép kinh doanh trang trại chăn nuôi

Người hỏi: Nguyễn Thanh Sơn

Tôi hiện đang làm việc ở Hà Nội, muốn về tỉnh Phú Thọ để phát triển kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi. Tôi xin hỏi: Thủ tục cấp phép kinh doanh trang trại chăn nuôi lợn gồm những gì? Trang trại chăn nuôi lợn có cần phải cách xa khu dân cư hay không? Trường hợp trước khi cấp phép kinh doanh, cán bộ các cơ quan chức năng phải tiến hành những nội dung, các bước như thế nào?

Tôi muốn kinh doanh chăn nuôi heo kết hợp với chăn nuôi gà thì có phải xin giấy cấp phép riêng hay không? Tôi xin trân trọng cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Đối với câu hỏi của quý khán giả còn một số điểm chưa cụ thể về tư cách pháp nhân của nhà đầu tư trang trại là tổ chức hay cá nhân; quy mô chăn nuôi, mục đích nuôi thương phẩm hay sản xuất con giống... nên Sở Nông nghiệp và PTNT xin được phép trả lời theo các tình huống cụ thể như sau:

(1) Thủ tục cấp phép kinh doanh trang trại chăn nuôi lợn: Theo quy định tại Điều 7, Luật Đầu tư năm 2020, kinh doanh trang trại chăn nuôi thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; do vậy nhà đầu tư phải thực hiện:

* Bước 1: đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền. Trong đó nhà đầu tư cần xác định đăng ký kinh doanh cho tổ chức hay đăng ký cho cá nhân. 

- Trường hợp đăng ký kinh doanh cho tổ chức: chủ trang trại thực hiện lập hồ sơ và gửi phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng đăng ký kinh doanh) xem xét cấp giấy đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp đăng ký kinh doanh cho cá nhân: chủ trang trại thực hiện lập hồ sơ gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) xem xét cấp giấy đăng ký kinh doanh.

* Bước 2: Để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, ngày  09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

* Bước 3: Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng... theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

(2) Trang trại chăn nuôi lợn có cần phải cách xa khu dân cư hay không? Theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Trang trại chăn nuôi lợn phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến đối tượng chịu ảnh hưởng.

-  Nguyên tắc xác định khoảng cách:

+ Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi là khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến tường rào hoặc ranh giới của đối tượng chịu ảnh hưởng.

+ Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến trang trại chăn nuôi là khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi của trang trại khác.

- Cụ thể:

+ Đối với trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ: khoảng cách từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 100 mét; trường học, bệnh viện, chợ, tối thiểu là 150 mét.

- Đối với trang trại chăn nuôi quy mô vừa: khoảng cách từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 300 mét.

- Đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn: khoảng cách từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 mét.

- Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối thiểu là 50 mét.

(3) Trường hợp trước khi cấp phép kinh doanh, cán bộ các cơ quan chức năng phải tiến hành những nội dung, các bước như thế nào?

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin chủ trương đầu tư chăn nuôi của nhà đầu tư, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước:

- Bước 1: Cơ quan chủ trì nghiên cứu hồ sơ dự án và có văn bản gửi các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ phân công, phân cấp quản lý nhà nước và theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu cho ý kiến về sự phù hợp của dự án/phương án chăn nuôi trang trại với quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh và xem xét các nội dung cụ thể trong thuyết minh dự án/phương án sản xuất chăn nuôi.

- Bước 2: Cơ quan chủ trì tổng hợp, đánh giá tổng thể, toàn diện các yêu cầu, điều kiện và xem xét tính phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương.

- Bước 3: Nhà đầu tư làm hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định tại điều 55, Luật Chăn nuôi năm 2018 trước khi bắt đầu hoạt động chăn nuôi.

(4) Tôi muốn kinh doanh chăn nuôi heo kết hợp với chăn nuôi gà thì có phải xin giấy cấp phép riêng hay không?

 Nhà đầu tư muốn kinh doanh chăn nuôi heo kết hợp với chăn nuôi gà thì không phải xin giấy cấp phép riêng. Tuy nhiên cần thực hiện:

- Khi đăng ký kinh doanh, phải đăng ký đầy đủ ngành nghề kinh doanh là chăn nuôi lợn và chăn nuôi gà theo tên ngành và mã ngành được quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án/phương án sản xuất chăn nuôi phải mô tả cụ thể phương án sản xuất chăn nuôi lợn và chăn nuôi gà nhằm đảm bảo phù hợp mục tiêu sản xuất kinh doanh, diện tích đất sử dụng, các hạng mục công trình phục vụ hoạt động chăn nuôi.