Thứ sáu, 12/08/2022 19:58 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục đăng ký bán hàng trực tuyến

Người hỏi: Hoàng Long

Công ty tôi tên Mộc Tinh Hoa là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất. Chúng tôi dự định mở văn phòng bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với website: https://moctinhhoa.vn/. Vậy chúng tôi cần làm những thủ tục như thế nào để đăng ký bán hàng trực tuyến.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Sở Công thương trả lời như sau:

- Hoạt động của Website thương mại điện tử bán hàng được quy định chi tiết tại Mục 1 chương III của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Tại đây quy định rõ trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, các nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng, thông tin trên website thương mại điện tử bán hàng, thông tin về người sở hữu website, thông tin về hàng hóa dịch vụ, thông tin về giá cả, thông tin về điều kiện giao dịch chung …

- Về điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng được quy định chi tiết tại Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“1. Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

2. Có Website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên internet.

3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại điều 53 nghị định này.”

- Về thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng được quy định chi tiết tại Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

- Về đối tượng, Quy trình thông báo, xác nhận thông báo, thay đổi chấm dứt thông tin, cập nhật thông tin thông báo định kỳ được hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử.

- Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến Hoạt động Website thương mại điện tử bán hàng:

+ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử;

+ Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử;

+ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

+ Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử;

+ Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Do vậy đề nghị Công ty “Mộc Tinh Hoa” và các tổ chức cá nhân có quan tâm đến hoạt động thương mại điện tử đề nghị nghiên cứu nội dung trên của văn bản và các văn bản quy phạm pháp luật đã được kê trên làm căn cứ triển khai đúng quy định pháp luật hiện hành.