Thứ sáu, 12/08/2022 17:30 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục di dời cột điện

Người hỏi: Hùng Lệ San

Tôi làm nhà ở từ năm 1992, đường điện làm từ năm 2001 tới nay, trước cửa nhà khoảng 5-6m2 là điện đường 4 (điện hạ áp).

Vậy tôi xin hỏi: Giờ tôi làm đơn xin di dời đường điện có được không? Nếu có thì tôi phải làm những thủ tục gì? Quá trình di dời có được hỗ trợ gì không? Tôi xin cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Trường hợp khách hàng phản ánh, Công ty Điện lực Phú Thọ thông tin như sau:

1. Đường điện hạ áp đang cách cửa nhà khách hàng khoảng 5-6m2, như vậy là không đi qua đất thuộc quyền sở hữu của nhà khách hàng.

2. Trường hợp khách hàng muốn di rời điện 0,4kV thì khách hàng sẽ chịu toàn bộ chi phí cho việc di rời này.

3. Các bước để thực hiện di rời:

- Bước 1: Khách hàng làm đơn đề nghị di chuyển cột điện, đơn có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (bản phô tô); gửi về Trung tâm hành chính công của UBND tỉnh Phú Thọ qua bộ phận thường trực của Công ty Điện lực Phú Thọ.

- Bước 2: Sau khi Điện lực nhận được đơn từ phòng hành chính công, sẽ tiến hành khảo sát. Sau khi khảo sát sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

  + Trường hợp 1 (không di rời được): Do vướng mặt bằng; hố ga; đường nước; thông tin… Điện lực sẽ không thể di rời được.

  + Trường hợp 2 (di rời được): Điện lực thực hiện vẽ mặt bằng và lập dự toán sau đó báo cho khách hàng, nếu khách hàng đồng ý thì Điện lực sẽ thực hiện di rời theo yêu cầu.

Lưu ý: Toàn bộ vị trí và hướng tuyến trên (tuyến cũ) Điện lực đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình di rời dây điện trên theo nguyện vọng của khách hàng nên Điện lực sẽ không hỗ trợ chi phí, khách hàng sẽ chịu chi phí cho việc di rời này.