Thứ hai, 27/09/2021 14:14 Thứ hai, 27/09/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục hợp thức đất dôi dư

Người hỏi: Nguyễn Minh Tuân

Tôi muốn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất dôi dư thì cần những thủ tục gì? Thời gian thực hiện trong bao lâu?

Xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

          Do nội dung ông hỏi chưa rõ về loại đất, thời điểm, nguồn gốc, tình trạng sử dụng đất. Do đó, về nguyên tắc việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất (dôi dư) đối với trường hợp sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và không phải là đất lấn chiếm sau ngày 01/7/2014. Thẩm quyền cấp GCN thuộc UBND cấp huyện. Vì vậy, căn cứ vào tình hình sử dụng diện tích dôi dư thực tế, đề nghị người hỏi liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có đất để được xem xét, hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền quy định.