Thứ sáu, 31/03/2023 00:26 Thứ sáu, 31/03/2023

Ý kiến doanh nghiệp

DN Dược phẩm
Địa chỉ: Phú Thọ
Ngày hỏi: 09/05/2020
Ý kiến về việc: Thủ tục mở rộng mô hình kinh doanh
Nội dung ý kiến:

Người hỏi : Nguyễn Đại Phát

Tôi có công ty mua bán dược phẩm đang đăng ký theo mô hình hộ kinh doanh gồm các loại thuốc: Thuốc nội tiết hóc môn; thuốc giảm đau, hạ sốt; thuốc tim mạch; thuốc kháng sinh, kháng viêm; thuốc đặc trị; thuốc giảm đau, hạ sốt; thuốc xương khớp; thuốc tiêu hóa - tiết niệu; thuốc điều trị ung thư; thuốc da liễu; thuốc bổ. Nay tôi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh tại các địa phương trong tỉnh thì cần bổ sung những loại giấy tờ gì và thời gian mất khoảng bao lâu?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cơ quan trả lời:
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung trả lời:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Đại Phát hỏi về Thủ tục mở rộng mô hình kinh doanh như sau: 

Căn cứ Điều 66, Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp thì:

- Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

- Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Do vậy để mở rộng hoat động sản xuất kinh doanh trong tỉnh, Hộ kinh doanh nên chuyển đổi sang doanh nghiệp vì theo quy định của Luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các địa phương trong tỉnh.

Thủ tục và hồ sơ thành lập doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

File đính kèm:
Ngày trả lời: 31/03/2023